Ir sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas 12. Studentu pētniecisko darbu konferenceiSABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI”, kas norisināsies  2019. gada 25. un 26.aprīlī Vidzemes Augstskolā (ViA), Cēsu ielā 4, Valmierā.

Studentu konferences mērķis ir veicināt iesaistīšanos pētniecībā, sekmēt radošo spēju attīstību un studējošo profesionālo izaugsmi un noteikt labākos pētījumu autorus dažādās zinātņu nozarēs. Konferences darbs tiek organizēts, pieteiktos pētījumus grupējot pēc vienotas tematikas.

Konferencē aicināti piedalīties ViA un citu Latvijas un ārvalstu augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, profesionālās augstākās izglītības un doktora studiju programmu pilna un nepilna laika studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem. Darbus konferencei iesniedz tikai ar darba zinātniskā vadītāja rekomendāciju.

Labākie darbi tiks apkopoti Vidzemes Augstskolas studentu pētnieciskās konferences digitālajā rakstu krājumā.